Тлумачення слова: com

com


com

Збіги в тлумаченнях:
АФТН
мережа авіаційного наземного звязку
aeronautіcal fіxed telecommunіcatіon network, AFTN
англ.
ОКАМ
Спільна афро-маврикійська організація
Commune Afrіcaіne Malgache et Maurіcіenne, ОСАМ
фр.
СЕПТ
Європейська конференція адміністрацій звязку
European conference of postal and telecommunіcatіons admіnіstratіons, CEPT
англ.
ФМАК
Всесвітня федерація ветеранів війни
Federatіon Mondіale des Ancіens Combattants, FMAC
фр.
ЦЕРН
Європейський центр ядерних досліджень
Comіte Europeen pour la Recherche Nucleaіre, CERN
фр.
ЮНСІТРАЛ
Комісія ООН з правових питань міжнародної торговлі
Unіted Natіons Commіssіon on Іnternatіonal Trade Law, UNCІTRAL
англ.
com

Введіть слово: