Тлумачення слова: їзд

їзд


їзд

Збіги в тлумаченнях:
МАРПОЛ
Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден
Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден, 1973 р., змінена протоколом 1978 р. до неї, з додатками
Іnternatіonal conventіon for the preventіon of pollutіon from shіps, 1973, as modіfіed by the protocol of 1978 relatіng to that conventіon, MARPOL 73/78
МКАВЕ
мікропроцесорний комплекс автоматизованого ведення електропоїзда
пр.
проїзд
рзд.
розїзд
ЦРБ
Головне управління безпеки руху поїздів і автотранспорту
Укрзалізниці
їзд

Введіть слово: