Тлумачення слова: інтеграл

інтеграл


інтеграл

Збіги в тлумаченнях:
ПЛІС
програмована логічна інтегральна мікросхема
ТІМ
топографія інтегральних мікросхем
ІКІ
інтегральний кортикальний індекс
ІМС
інтегральна мікросхема
ІПД
інтегральні показники діяльності
ІПДГЛ
інтегральні показники діяльності генодинамічного ланку
мед.
ІПДКРС
інтегральні показники діяльності кардіореспіраторної системи
мед.
ІПДМЛ
інтегральні показники діяльності метаболічного ланку
мед.
ІПДРЛ
інтегральні показники діяльності респіраторного ланку
мед.
інтеграл

Введіть слово: