Тлумачення слова: штат

штат


штат

Збіги в тлумаченнях:
НВЗРАУПО
наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління промислового обєднання
НВЗСАУК
наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії
НВЗСАУП
наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління підприємства
НВЗСАУПО
наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління промислового обєднання
НВЗСШМ
наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства
НВЗШАУК
наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії
НВЗШАУП
наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління підприємства
НВЗШРМ
наказ про внесення змін у штатний розклад міністерства
США
Сполучені Штати Америки
СШЧАУП
структура і штатна чисельність апарату управління підприємства
СШЧАУПО
структура і штатна чисельність апарату управління промислового обєднання
СШЧК
структура і штатна чисельність корпорації, концерну, асоціації, компанії
СШЧМ
структура і штатна чисельність міністерства
ШРАУП
штатний розклад апарату управління підприємства
ШРАУПО
штатний розклад апарату управління промислового обєднання
ШРМ
штатний розклад міністерства


I -у, ч.
1) Державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав, яка користується тим або іншим ступенем самоврядування.
2) тільки мн. шта́ти, -ів. Назва станово-представницьких установ, які існували в Нідерландах і Франції.
II -у, ч.
1) Постійний, встановлений склад співробітників на якому-небудь підприємстві чи в установі. || розм. Склад осіб, які оточують, обслуговують яку-небудь особу чи установу.
2) перев. мн. шта́ти, -ів. Документ, який визначає склад співробітників якої-небудь установи із зазначенням їхніх посад і посадових окладів.
••
Нале́жить за шта́том — про те, що відповідає посадовому, суспільному становищу, заслугам, призначенню кого-, чого-небудь.
штат

Введіть слово: