Тлумачення слова: ціннісний

ціннісний


ціннісний-а, -е.
1) ек. Пов'язаний з позначенням вартості чогось в яких-небудь цінах.
2) Стос. до оцінки того або іншого факту, явища навколишньої дійсності з погляду його важливості, значимості для кого-небудь, пов'язаний з такою оцінкою.
••
Ці́ннісна орієнта́ція — ставлення людини до фактів, явищ навколишньої дійсності з огляду на їх важливість, значимість; ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, система її установок, переконань, переваг, що виражаються в її поведінці.
ціннісний

Введіть слово: