Тлумачення слова: характер

характер


характер

Збіги в тлумаченнях:
АЧХ
амплітудно-частотна характеристика
ОКХ
освітньо-кваліфікаційна характеристика
ТТХ
тактико-технічні характеристики
ХК
характеристика кадрів
ХМ
характеристика мережі


-у, ч.
1) Сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, що виявляються в поведінці й діяльності; вдача. || зі сл. добрий, м'який, поганий, важкий, крутий і т. ін. Загальна позитивна або негативна оцінка індивідуальних особливостей людини. || Характерна риса поведінки тварини.
2) з означ. Людина як носій певної сукупності стійких психічних властивостей.
3) Твердість, сила волі, наполегливість у досягненні чого-небудь.
4) чого, який. Сукупність визначальних властивостей, ознак якого-небудь предмета, фізичного або психічного явища, його типові риси. Національний характер.
5) У літературі, сценічному мистецтві – художній образ, в якому втілено типові риси якої-небудь групи людей; тип. || Типові узагальнені риси, які становлять художній образ. || У скульптурі, живопису – головні, типові риси твору, їх виразність, викінченість.
6) перев. у мн., мат. Функції, які застосовуються в теорії чисел і теорії груп. Теорія характерів.
характер

Введіть слово: