Тлумачення слова: фермент

фермент


фермент

Збіги в тлумаченнях:
АПФ
ангіотензинпереутворюючий фермент
пор. ІАПФ
ФІД
ферментно-інгібіторний дисбаланс
мед.
ІАПФ
інгібітори ангіотензинпереутворюючого ферменту
мед.
ІФА
імуноферментний аналіз
наприклад: метод ІФА


-у, ч.
1) біол., хім. Складна білкова речовина тваринних і рослинних організмів, що сприяє прискоренню хімічних процесів, які відбуваються в них; ензим.
2) перен. Про те, що сприяє розвиткові, посиленню чого-небудь.
фермент

Введіть слово: