Тлумачення слова: тьху

тьху


тьхутьху-тьху́, виг.
1) Звуконаслідування, що відтворює звук при плюванні.
2) розм. Уживається як присудок за знач. тьхукати.
3) розм. Уживається для вираження здивування, невдоволення, досади і т. ін.
4) у знач. присудк. сл., розм. Уживається для негативної характеристики кого-, чого-небудь.
тьху

Введіть слово: