Тлумачення слова: току

току


току

Збіги в тлумаченнях:
ДАР України
«Добробут через аграрний розвиток України»
програма
ЕРУМ
«Економічний розвиток українських міст»
програма АМР США
ЛШК
лінійна швидкість кровотоку
мед.
МЕР
Меморандум про економічний розвиток України
ІКП
індекс кисневого потоку
мед.
току

Введіть слово: