Тлумачення слова: творчість

творчість


творчість-чості, ж.
1) Діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей. || Діяльність, пройнята елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку.
••
Буди́нок тво́рчості — заклад для відпочинку й творчої праці літераторів, художників і т. ін.
2) Те, що створено внаслідок такої діяльності, сукупність створеного кимось.
••
Наро́дна тво́рчість — а) вид духовної творчої діяльності народу, що виявляється в усній поезії, музиці та інших видах мистецтва; б) сукупність творів, що виникла як наслідок такої діяльності народу.
3) Здатність творити (у 1 знач.), бути творцем (у 1 знач.).
творчість

Введіть слово: