Тлумачення слова: стягнення

стягнення


стягнення

Збіги в тлумаченнях:
ННДС
наказ про накладення дисциплінарного стягнення
ННДС(з)
наказ про накладення дисциплінарного стягнення (зведений)


-я, с.
1) Дія за знач. стягти, стягнути, стягати.
2) Покарання за невиконання або порушення чого-небудь.
••
Безпере́чне стя́гнення фін. — примусове стягнення грошових сум без звернення до суду, арбітражного суду або ін. органу, який вирішує майнові суперечки.
••
Стя́гнення зби́тків — відшкодування витрат, компенсація витрат чи втрат, відновлення витрачених чинників в натуральній або грошовій формі особі, яка зазнала збитків чи витрат.
3) лінгв. Фонетичний або морфологічний процес, що полягає в злитті двох звуків в один внаслідок їх повної асиміляції або двох слів в одне.
стягнення

Введіть слово: