Тлумачення слова: сполучник

сполучник


сполучник

Збіг у тлумаченні:
спол.
сполучник


-а, ч.
1) рідко. Те, що єднає, об'єднує кого-, що-небудь.
2) грам. Службова незмінна частина мови, яка служить для поєднання слів і речень у синтаксичне ціле.
сполучник

Введіть слово: