Тлумачення слова: складний

складний


складнийI скл`адний
-а, -е.
1) З гарно збудованими, витриманими пропорційно частинами тіла.
2) Добре побудований, скомпонований (про твір, мову, письмо і т. ін.); зв'язний.
II складн`ий
-а́, -е́.
1) Який складається з кількох частин, елементів і т. ін. || Якого можна складати завдяки рухомому або збірному поєднанню частин.
••
Складні́ слова́ — слова, які утворені з двох або більше основ і становлять структурно-семантичну єдність (землетрус, ледь-ледь).
2) Який відзначається взаємозв'язком багатьох частин.
3) Який становить сукупність багатьох взаємопов'язаних явищ, ознак, відношень, процесів і т. ін. || Мудрий, хитрий, вигадливий (про форму, будову і т. ін. чого-небудь).
4) З різноманітними і суперечливими якостями, властивостями, особливостями (про людину, її вдачу, почуття і т. ін.).
5) Важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
складний

Введіть слово: