Тлумачення слова: середина

середина


середина

Збіг у тлумаченні:
серед.
серединасередній


-и, ж.
1) Місце, однаково віддалене від кінців, країв чого-небудь.
••
У сере́дині — між двома особами або предметами.
2) у знач. присл. середи́ною. Посередині.
3) Внутрішня частина чого-небудь. || Простір в обгородженому місці, у приміщенні. || Внутрішні органи людини або тварини; нутро, нутрощі. || перен. Сфера внутрішніх переживань, психічний склад людини; душа.
4) Час, однаково віддалений від початку й кінця чого-небудь.
5) Проміжна поміркована позиція в чому-небудь.
••
Трима́тися сере́дини — утримуватися від рішучих дій, вчинків; займати помірковану позицію в чому-небудь.
середина

Введіть слово: