Тлумачення слова: розчин

розчин


розчин

Збіги в тлумаченнях:
РФМК
розчинені фібрин-мономірні комплекси
мед.
ФБР
фосфатно-буферний розчин


I -у, ч.
Однорідна фізико-хімічна система, в якій одна речовина рівномірно розподілена в іншій. || Рідка лікарська форма, що її отримують шляхом розчинення одного або кількох лікарських засобів.
••
Га́зовий ро́зчин — гомогенна система, що складається з двох чи більше компонентів, відносні кількості яких можуть безперервно змінюватися.
••
Ки́слий ро́зчин — розчин, водневий показник якого менше семи.
••
Концентро́ваний ро́зчин — розчин речовини, який містить цю речовину в кількості, близькій до насичення.
••
Лу́жний ро́зчин — розчин, водневий показник якого більше семи.
••
Наси́чений ро́зчин — розчин, який містить максимально можливу кількість речовини, що розчинилася.
••
Ненаси́чений ро́зчин — розчин, в якому концентрація розчиненої речовини менша, ніж у насиченому розчині.
••
Поглина́льний ро́зчин — розчин або розчинник, призначений для поглинання шкідливої речовини з повітря.
••
Тверди́й ро́зчин — змішаний кристал, ґратку якого утворюють частинки речовин, розташовані одна відносно одної не впорядковано.
II -у, ч.
Отвір, що утворюється в разі відчинення двостулкових вікон, дверей і т. ін.
розчин

Введіть слово: