Тлумачення слова: підводити

підводити


підводити-джу, -диш, недок., підвести́, -еду́, -еде́ш; мин. ч. підві́в, -вела́, -вело́; док., перех.
1) Ведучи, тримаючи, наближати кого-небудь до когось, чогось. || За допомогою механізму, пристрою і т. ін. наближати до чого-небудь (машину, судно і т. ін.). || Спрямовуючи, наближати що-небудь до когось, чогось. || у сполуч. зі сл. вода, газ і т. ін. Споруджуючи спеціальний провід, сполучати його з чим-небудь. || перен., у сполуч. зі сл. розмова, мова. Спрямовувати розмову, наближати її до бажаного кінця, результату. || перен. Готувати кого-небудь до сприйняття певної думки, виконання певних дій і т. ін.; бути причиною такої підготовки. || діал. Проводжати.
2) на що, до чого і без додатка, перен. Схиляти, штовхати кого-небудь на якісь учинки, перев. негативні; підбивати. Підвести на гріх.
3) Не виконувати потрібного, необхідного і т. ін., шкодячи чому-небудь, дошкуляючи комусь. || Переставати виконувати певні функції, порушувати правильний ритм роботи (про машини, механізми). || Не дотримуючись яких-небудь норм, правил, принципів, порушувати вірність чомусь. || Бути причиною невдачі, небажаного повороту справ і т. ін. || Заплутувати в сприйнятті, розумінні; вводити в оману, обманювати. || Не виправдовувати довір'я, сподівань; зраджувати. || Притуплюватися (про пам'ять, слух, зір і т. ін.). || Не відповідати бажаному.
4) Поміщати що-небудь під чимось, нижче від чогось. || Спрямовувати що-небудь у нижню частину предмета. || у сполуч. зі сл. фундамент. Будувати фундамент. || під що, перен. Піддавати кого-небудь, якійсь дії, впливу. || перен., у сполуч. зі сл. база, ґрунт. Створювати основу, передумови розвитку або існування чого-небудь.
5) Робити кольорову смугу по низу стіни в хаті з долівкою; іншим кольором мастити призьбу, припічок і т. ін.
6) Підраховуючи, робити підсумок. Підводити підсумок.
7) Переміщати, піднімати що-небудь знизу вгору, у вище положення. || Переміщаючи з опущеного або звичайного положення, піднімати чи спрямовувати догори (руку, голову і т. ін.). || Вирізнятися висотою, підноситися чим-небудь, міститися над чимось; височіти. Підводити голову.
8) Допомагати кому-небудь встати, піднятися. || Ставити те, що повалене. || Примушувати кого-, що-небудь встати, піднятися.
9) Споруджувати які-небудь будови; будувати. Підводити з руїн.
10) безос., у сполуч. зі сл. живіт, черево. Втягуватися всередину, підбиратися. || перен. Відчувати голод.
підводити

Введіть слово: