Тлумачення слова: проб

проб


проб

Часткові збіги:
автопробіг
автомобільний пробіг
онкопроблема
онкологічна проблема
пробл.
пробема
Збіги в тлумаченнях:
ВВС
випробувально-вимірювальний стіл
вип.
випробування
ВЛ
випробувальна лабораторія
ВО
випробувальне обладнання
ВЦ
випробувальний центр
ДАНВЦ
Державний авіаційний науково-випробувальний центр
ЗС України
ДБМП
Дніпро-Бузький морський порт
ДВЗЯВ
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань
держсільгосплабораторія
державна випробувальна лабораторія сільськогосподарської сировини та харчової продукції
Центральна держсільгосплабораторія
ЕКУЗТ
«Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті»
міжнародна науково-практична конференція
ЕКУЗТ 2006
КБТЗ
Конвенція про біологічну та токсинну зброю
МВС
машинно-випробувальна станція
МЦППІВ
Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності
Київ
НДІ НМТПЗ
Науково-дослідний інститут нових медичних технологій і проблемних захворювань
НЦ КВКЗ
Національний центр керування і випробувань космічних засобів
НКАУ
НЦУВКЗ
Національний центр управління та випробувань космічних засобів
НІПМБ
Національний інститут проблем міжнародної безпеки
проб

Введіть слово: