Тлумачення слова: правопорушення

правопорушення


правопорушення

Збіги в тлумаченнях:
КоАП
Кодекс України про адміністративні правопорушення
КпАП
Кодекс про адміністративні правопорушення
КУпАП
КУАП
КАП
Кодекс України про адміністративні правопорушення


-я, с., юр.
Порушення норм поведінки, встановлених законами чи іншими нормативними актами.
правопорушення

Введіть слово: