Тлумачення слова: попит

попит


попит-у, ч.
Вимога на певний товар; можливість швидкого продажу певного товару. || Потреба в чому-небудь. Користуватися великим попитом.
••
Втори́нний по́пит — ситуація на ринку, коли попит на один товар залежить від попиту на інший.
••
Еласти́чний по́пит — попит, який має тенденцію змінюватися залежно від незначних коливань цін.
••
Зале́жний по́пит — попит на деякий вид продукції, що може бути обчислений на основі потреби у виготовленні продукції більш високого рівня.
••
Негати́вний по́пит — попит, за якого більшість покупців на даному ринку відкидає товар незалежно від його якості.
••
Нееласти́чний по́пит — попит, який має тенденцію залишатися незмінним.
••
Нераціона́льний по́пит — попит на товари, шкідливі для здоров'я, який вимагає цілеспрямованої протидії.
••
Нерегульо́ваний по́пит — попит, за якого збут коливається на сезонній, щоденній та навіть погодинній основі.
••
Нерегуля́рний по́пит — стан ринку, за якого потреба в даному товарі або послузі різко змінюється протягом року, сезону, доби.
••
Очі́куваний по́пит — прогнозований попит на товари.
••
Платоспромо́жний по́пит — попит на товари та послуги, забезпечений коштами покупців.
••
Повноці́нний по́пит — попит покупця на товари, випущені фірмою, що забезпечує її оптимальний торговельний оборот.
••
Потенці́йний по́пит — попит, що визначається купівельною здатністю та числом потенційних споживачів.
••
Похідни́й по́пит — попит на товари, обумовлений зростанням виробництва, в ході якого споживаються ці товари.
••
Стимульо́ваний по́пит — попит, який стимулюється через розвиток інформації, реклами.
попит

Введіть слово: