Тлумачення слова: поділ

поділ


поділ

Збіги в тлумаченнях:
ВРУ
відкрита розподільча установка
відкрите розподільче устаткування
ВРІ
відбірковий розподіл інформації
ГП
газорозподільне підприємство
ГРП
газорозподільний пункт
ГРС
газорозподільна станція
ЗВБВ
[розподіл] зобовязань і вимог банку щодо валют
ЗВБІВВ
[розподіл] зобовязань та вимог банку в іноземній валюті за видами
ЗРПРП
звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
ЗРУ
закрите розподільче устаткування
КПДУ
Камянець-Подільський державний університет імені І. Огієнка
К-П МДА
Камянець-Подільський міський державний архів
КРПЕ
комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією
КРУ
комплектне розподільче устаткування
КРУВ
розподільче устаткування для експлуатації на відкритому просторі
КРУЕ
комплектне розподільче устаткування з елегазовою ізоляцією
КРУЗ
комплектне розподільче устаткування зовнішньої установки
НВЗПКПО
наказ про внесення змін у перерозподіл обовязків між керівництвом промислового обєднання
НВЗПОКП
наказ про внесення змін у перерозподіл обовязків між керівництвом підприємства
НРОК
наказ про розподіл обовязків між керівництвом
корпорації, концерну, асоціації, компанії
НРОКМ
наказ про розподіл обовязків між керівництвом міністерства


I п`оділ
-у, ч.
1) Дія за знач. поділити, поділяти 1).
2) Дія і стан за знач. поділятися 1). || біол. Процес безстатевого розмноження рослинних і тваринних клітин.
••
По́діл кліти́н — процес утворення із однієї клітини двох, або більше нових клітин.
••
По́діл пра́ці — розчленування сукупної праці на її різні корисні види, що задовольняють різні суспільні потреби.
3) Ряд позначок (перев. горизонтальні риски, лінії) на вимірювальній шкалі.
4) Місце, де щось розділяється, роз'єднується; лінія, яка розділяє, роз'єднує що-небудь.
II под`іл
-до́лу, ч.
1) Низько розташована місцевість; низина. || Частина давньоруського міста, розташована біля бідніжжя гори на низинному місці. Київський Поділ.
2) Нижній край сукні, спідниці, пальта і т. ін.
поділ

Введіть слово: