Тлумачення слова: пара

пара


пара

Часткові збіги:
ветпрепарати
ветеринарні препарати
ДНДКІВПіКД
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок
медапаратура
медична апаратура
онкопрепарат
онкологічний препарат
Збіги в тлумаченнях:
ААП
антиаритмічні препарати
мед.
АБП
антибактеріальний препарат
мед.
АЗЕГО
апаратура захисту електронного грошового обігу
АКЗІ
апаратура криптографічного захисту інформації
АПК
апаратно-програмний комплекс
АПОВ
апаратура погодинного обліку вартості
телефонних розмов
пор. АПОВЗ
АПОВЗ
апаратура погодинного обліку вартості зєднань
пор. АПОВ
АПОР
апаратура погодинного обліку розмов
АТМЗ
апаратура точного магнітного запису
АУП
апарат управління персоналом
БЛАПР
безпілотний літальний апарат протирадіолокаційний
БПЛА
безпілотний літальний апарат
БЛА
ВІП
ветеринарні імунобіологічні препарати
ДПА
довідково-пошуковий апарат
ДЦП
дитячий церебральний параліч
ЕКА
електронний касовий апарат


I -и, ж.
1) Два однорідні або однакові предмети, що вживаються разом і складають одне ціле або комплект. || Два відповідні або однакові предмети, складники і т. ін., що виокремлюються з групи подібних, таких самих. || Симетрично розташовані частини чого-небудь. || розм. Предмет, що складається з двох однакових і з'єднаних разом частин. || У машинобудуванні – з'єднання двох стичних ланок, що дозволяє їх відносний рух.
••
Колі́сна па́ра — вісь із насадженими на неї двома колесами.
••
Па́ра сил фіз. — дві паралельні та рівні сили, що спрямовані в протилежні боки і діють в одній площині.
2) з означ. Чоловічий костюм (штани і піджак або сюртук, фрак і т. ін.).
3) Двоє коней або волів, яких запрягають разом. || Двоє коней, запряжених в екіпаж, віз і т. ін.
4) Дві істоти, що знаходяться і діють разом або зв'язані чим-небудь спільним; двоє як щось ціле.
••
На па́ру — разом, удвох із ким-небудь.
5) у знач. присл. па́рами. Удвох, по два.
6) у знач. присудк. сл., розм. Схожий на іншого за якимись якостями, у якомусь аспекті.
••
До па́ри — про кого-небудь, схожого на когось іншого, або про щось, схоже на що-небудь інше.
7) Чоловік і жінка як подружжя. || Один із членів подружжя. || у знач. присудк. сл. Такий, що годиться іншому в подружжя.
••
До па́ри бу́ти — бути подружжям, бути одруженими.
8) у знач. числ., розм. Дві штуки (звичайно про предмети побуту); два.
9) Невелика кількість чого-небудь; декілька.
10) розм. Незадовільна оцінка учня; двійка.
II -и, ж.
1) Газ, що в нього перетворюється вода у процесі випаровування; газуватий стан води. || Такий газ як рушійна сила деяких машин. || Видиме скупчення найдрібніших краплинок води, що утворюються в повітрі від чого-небудь вологого, при зіткненні теплого і холодного повітря і т. ін. Братися парою.
••
Бу́ти під пара́ми (на пара́х) — бути готовим у першу-ліпшу хвилину вирушити в путь (про паровоз, пароплав).
••
На всіх (по́вних) пара́х мча́ти — а) рухатися повним ходом, повністю використовуючи парові машини (про рух паровоза, пароплава); б) дуже швидко рухаючись, переміщаючись (про людей).
2) Речовина в газоподібному стані, звичайно за температури нижче критичної; газоподібний стан речовини.
••
Водяна́ па́ра — газоподібний стан води.
••
Наси́чена па́ра — пара, яка перебуває в термодинамічній рівновазі з рідиною або твердим тілом того самого складу.
••
Перегрі́та па́ра — пара, яка має температуру вищу від температури насичення для даного тиску.
3) розм. Сильно нагріте вологе повітря, часто насичене яким-небудь запахом.
••
Ви́пустити па́ру — заспокоїтися.
III -и, ж.
1) Срібна монета Туреччини; з 1930 р. використовується лише як лічильна одиниця.
2) Розмінна монета Боснії-Герцеговини і Югославії.
пара

Введіть слово: