Тлумачення слова: оголошення

оголошення


оголошення

Збіг у тлумаченні:
оголош.
оголошення


-я, с.
1) Дія за знач. оголосити.
2) Повідомлення, оповіщення про що-небудь.
3) У системах обробки інформації – зв'язування програмного об'єкта з іменем, атрибутами.
••
Оголо́шення да́них — призначення даним імен та атрибутів.
••
Оголо́шення за замо́вчуванням — автоматичне присвоєння даним атрибутів, не оголошених у програмі явно.
••
Оголо́шення за і́менем — призначення даним атрибутів, виходячи з ланцюжка літер, цифр, що є ідентифікатором.
••
Я́вне оголо́шення — призначення атрибутів даним за допомогою спеціального оператора мови опису даних або мови програмування.
оголошення

Введіть слово: