Тлумачення слова: матері

матері


матері

Часткові збіги:
БМ
будматеріали
будівельні матеріали
промбудматеріали
промислові будівельні матеріали
Укрбудматеріали
Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів
Збіги в тлумаченнях:
АПБМТ
акт про псування, бій матеріалу, товару
АУРТМЦ
акт про установлену розбіжність у кількості та якості під час приймання товарно-матеріальних цінностей
ВВСМ
вимога на видавання зі складу матеріалів
ВМ
вибухові матеріали
ВМПУ
[відомість] видавання матеріалів на потреби установи
Держкомрезерв
Держкомрезерв України
Державний комітет України з державного матеріального резерву
ДПММ
Департамент паливно-мастильних матеріалів
ДССЗ
Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів
ЗНКБУ
звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах
ЗПБОВМТР
зведений поточний баланс основних видів матеріально-технічних ресурсів
компромат
компрометуючий матеріал
ЛПВМ
лавоподібні паливовмісні матеріали
матер.
матеріальний
мат-ли
матеріали
МБ
матеріальний баланс
МВ
матеріальні витрати
МД
матеріальна допомога
матері

Введіть слово: