Тлумачення слова: макромолекула

макромолекула


макромолекула-и, ж.
Сукупність великої кількості атомів, з'єднаних хімічними зв'язками; велика молекула, молекула полімеру.
••
Біологі́чні макромоле́кули — природні сполуки (полімери) з високою молекулярною вагою; утворюють структурну основу клітини.
макромолекула

Введіть слово: