Тлумачення слова: люди

люди


люди

Збіги в тлумаченнях:
БДІПЛ
Бюро з демократичних інститутів та прав людини
ОБСЄ
ВМУРЛ «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ВПЛ
вірус папіломи людини
мед.
ВІЛ
вірус імунодефіциту людини
ЕПЛ
«Екологія — право — людина»
організація
ЗаПЛЄЛ
«За права людини в єдиній Латвії»
обєднання
ЛЖВ
ЛЖВС
люди, які живуть з ВІЛ/СНІД
див. також ВМ ЛЖВ
Матра Кап
Матра/Кап
«Малі проекти програми соціальної трансформації суспільства — конкурс з прав людини у сфері праці»
програма
МТПЛ
Міжнародне товариство прав людини
Росспоживнагляд
Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини
РФ
рос.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Роспотребнадзор
СДІПЛ
секретаріат з демократичних інститутів та прав людини
ССКП
УГСПЛ
Українська Гельсінська спілка з прав людини
ЧГКЗПЛ
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
Євросуд
Європейський суд з прав людини
ЄКПЛ
Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод
ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини
ЄІДПЛ
європейська ініціатива за демократію та права людини


-е́й, мн. (одн. люди́на, -и, ж.).
1) Суспільні істоти, що являють собою найвищий ступінь розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використовують знаряддя праці. || Ці істоти у протиставленні іншим істотам. || звичайно з означ. Особи, що належать до певної суспільної групи, середовища. || з означ. Особи, об'єднані певними, характерними або спільними ознаками. || звичайно з числ. або означ. Певна або велика кількість осіб.
2) Сторонні, інші особи у протиставленні суб'єктові. || Особи, що оточують певного суб'єкта. || Особи, знайомі певному суб'єктові. || Особи, що мають справу з певним суб'єктом. || Особи, з якими певний суб'єкт зв'язаний якими-небудь обов'язками (господарі, наймачі тощо). || Уживається у значенні узагальнення, узагальненого звертання (часто з означенням добрі).
3) Особи, що працюють у якій-небудь галузі виробництва; працівники. || Особовий склад війська, жива сила (на противагу техніці).
4) з означ., іст. Різні категорії вільного та особисто залежного населення у феодальному суспільстві. || Особи, які перебували в особистій залежності від пана; кріпаки. || заст. Чоловіки у протиставленні жінкам.
люди

Введіть слово: