Тлумачення слова: люд

люд


люд

Збіги в тлумаченнях:
БДІПЛ
Бюро з демократичних інститутів та прав людини
ОБСЄ
ВМ ЛЖВ
ВМ ЛЖВC
Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД
ВМУРЛ «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ВПЛ
вірус папіломи людини
мед.
ВІЛ
вірус імунодефіциту людини
ДКД
документ контролю доставки
ЕПЛ
«Екологія — право — людина»
організація
ЗаПЛЄЛ
«За права людини в єдиній Латвії»
обєднання
ЛЖВ
ЛЖВС
люди, які живуть з ВІЛ/СНІД
див. також ВМ ЛЖВ
Матра Кап
Матра/Кап
«Малі проекти програми соціальної трансформації суспільства — конкурс з прав людини у сфері праці»
програма
МТПЛ
Міжнародне товариство прав людини
ПАД
підсистема автоматизованого дистанційного контролю, діагностики, тарифікації та збору статистичної інформації
ПСЛ
Польське сторонництво людове
Росспоживнагляд
Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини
РФ
рос.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Роспотребнадзор
СДІПЛ
секретаріат з демократичних інститутів та прав людини
ССКП
СОЛАС
Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі
англ.: Іnternatіonal conventіon for the safety of lіfe at sea, SOLAS
УБЗПТЛ
Управління по боротьбі зі злочинами, повязаними з торгівлею людьми
наприклад: УБЗПТЛ УМВС України в Донецькій області
УГСПЛ
Українська Гельсінська спілка з прав людини
УЛР
управління людськими ресурсами
ФРСЛР
Фонд розвитку стратегії та людських ресурсів
Японія


-у, ч., розм.
1) Те саме, що люди 1).
2) звичайно з означ.Група людей, належних до якого-небудь середовища. || рідко. Населення певної країни; народ.
3) заст. Основне трудове населення у класовому суспільстві.
люд

Введіть слово: