Тлумачення слова: ласі

ласі


ласілас - іменник, чоловічий рід, неістота, II відміна
відмінокоднинамножина
називнийласласи
родовийласуласів
давальнийласові, ласуласам
знахіднийласласи
оруднийласомласами
місцевийна/у ласіна/у ласах
кличнийласеласи

ласий - прикметник
відмінокчол. ріджін. рідсер. рідмножина
називнийласийласаласеласі
родовийласоголасоїласоголасих
давальнийласомуласійласомуласим
знахіднийласий, ласоголасуласеласі, ласих
оруднийласимласоюласимласими
місцевийласому, ласімласійласому, ласімласих
ласі

Введіть слово: