Тлумачення слова: кошторис

кошторис


кошторис

Збіги в тлумаченнях:
ЗВКВ
звіт про виконання кошторису видатків
ЗВКСК
звіт про виконання кошторису з спеціальних коштів


-у, ч., бухг.
1) План передбачуваних витрат і надходжень матеріальних і грошових ресурсів, потрібних для нормальної діяльності підприємства, установи, організації.
••
Кошто́рис бюдже́тної устано́ви — основний документ, що визначає обсяг, цільове призначення та поквартальний розподіл бюджетних коштів.
••
Кошто́рис витра́т — повне зведення витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції.
2) Текстовий документ, який містить відомості про вартість створення об'єкта.
кошторис

Введіть слово: