Тлумачення слова: коло

коло


коло

Часткові збіги:
колоніал.
колоніальний
КОЛОРАН
Державне підприємство по контролю, локалізації та ремонту дефектів
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Збіги в тлумаченнях:
БЕУ
багатостороння екологічна угода
ВЕГО
всеукраїнська екологічна громадська організація
наприклад: ВЕГО «МАМА-86»
ВЕЛ
Всеукраїнська екологічна ліга
ВК
виправна колонія
ГЕФ
Глобальний екологічний фонд
пор. англ. Global envіronment facіlіty, GEF
головкооперком
коловний кооперативний комітет
ДАУ
Державний агроекологічний університет
м. Житомир
ДГГЗ
Державний госпрозрахунковий гінекологічний заклад
ДЕГО
дитяча екологічна громадська організація
наприклад: ДЕГО «Флора»
ДЕІ
Державний екологічний інститут
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
ДУЕПР
Держуправління екології та природних ресурсів
ДФКВМ
Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини
ЕА
екологічний аудит
наприклад: кафедра ЕА
ЕБ
екологічна безпека
ЕЕ
«Екологічна енциклопедія»
ЕК
екологія
наприклад: кафедра ЕК
екол.
екологія
екологічний
ЕкоНУО
екоНУО
екологічна неурядова організація


I -а, с.
1) Замкнена крива, всі точки якої однаково віддалені від центра.
••
Поля́рні ко́ла — уявлювані лінії, що проходять паралельно екватору на відстані 66°33' на південь і північ.
2) Така крива, утворена з різних предметів.
3) Сукупність пристроїв, яка характеризується певною послідовністю розтащування або дії.
••
Електри́чне ко́ло — сукупність опорів (споживачів) та джерел електрорушійної сили (ЕРС), які утворюють замкнений шлях для електричного струму.
••
Ко́ло кровоо́бігу — замкнений шлях руху крові в організмі.
••
По дру́гому ко́лу — вдруге, повторно.
4) у знач. присл. ко́лом. Утворюючи таку криву.
5) Частина площини, обмежена такою замкненою кривою; круг. || Круглий майданчик для бігів, танців і т. ін. || Замкнений або розімкнений ланцюжок людей, який оточує таку ділянку поверхні.
6) Предмет, що має форму круга або кільця.
••
Млино́ве́ ко́ло — один з каменів круглої форми, якими перетирають (мелють) зерно на борошно; жорно.
7) Те саме, що колесо 3).
8) Хороводний танець, виконавці якого розташовуються ланцюжком, у вигляді замкненої або розімкненої кривої.
9) перен. Замкнений ланцюг подій, справ, процесів і т. ін., який вичерпує в своїй сукупності розвиток, здійснення чого-небудь. || Етап спортивного змагання, в якому всі учасники грають певну серію партій.
10) перен. Певна ділянка, сфера якої-небудь діяльності. || Перелік таких ділянок, сфер і т. ін.
11) перен. Сукупність, група людей, об'єднаних якими-небудь інтересами. || перев. мн. Певні групи населення чи суспільні угруповання.
II прийм., з род. в. Уживається:
1) Для позначення особи, предмета, поблизу чи біля яких відбувається дія, хтось чи щось знаходиться, перебуває. || Для позначення незначної відстані від чого-небудь. || Для позначення осіб, предметів, навколо яких відбувається дія. || Для позначення осіб, предметів, стос. до яких відбувається й на які спрямована дія (з дієсловами поратися, клопотати, доглядати і под. та віддієслівними іменниками від них).
2) Для позначення приблизної кількості. || За неточного позначення часу.
коло

Введіть слово: