Тлумачення слова: дефіцит

дефіцит


дефіцит

Збіги в тлумаченнях:
ВІЛ
вірус імунодефіциту людини
Еда
еритропоетиндефіцитна анемія
ЗВІД
загальний варіабельний імунодефіцит
мед.
ЙДЗ
йод-дефіцитні захворювання
СНЩ
синдром набутого імунодефіциту
СНІД
синдром набутого імунного дефіциту


-у, ч.
1) Перевищення видатків над доходами; збиток.
••
Дефіци́т бюдже́ту — перевищення витрат бюджету над його доходами.
••
Дефіци́т валово́го націона́льного проду́кту — різниця між потенційним та фактичним створеним валовим національним продуктом (ВНП).
••
Дефіци́т платі́жного бала́нсу — загальна незбалансованість усіх форм руху товарів та грошей між державою та її зовнішніми партнерами.
••
Дефіци́т торго́вого бала́нсу — перевищення імпорту над експортом.
••
Зовнішньоторгове́льний дефіци́т — перевищення пасивної частини зовнішньоторговельного балансу країни.
2) чого. Мала кількість, нестача чого-небудь порівняно з потребою.
дефіцит

Введіть слово: