Тлумачення слова: дам

дам


дам

Часткові збіги:
ДАМО
Державний архів Миколаївської області
КДАМ
Київська дитяча академія мистецтв
фундам.
фундаментальний
ХДАМГ
Харківська державна академія міського господарства
ЦДАМЛМ України
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
Збіги в тлумаченнях:
АЙРЕКС
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
БРФФД
Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень
ВРМ
Всесвітня рада миру
ДФФД
Державний фонд фундаментальних досліджень
ЗВБІВВ
[розподіл] зобовязань та вимог банку в іноземній валюті за видами
НРМОА
Національна рада молодіжних організацій Азербайджану
НРМОУ
Національна рада молодіжних організацій України
НТЦ КПРВ
Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання
Науково-технічний центр комплексного поводження з радіоактивними відходами
рос.: Научно-технический центр по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными отходами, веществами и источниками ионизирующих излучений, НТЦ КОРО
ПКПТРВ
промисловий комплекс із поводження з твердими радіоактивними відходами
ППП
правила польотів за приладами
авіа
радмін
рада міністрів
наприклад: Радмін АРК
РМ
Рада міністрів
РМВ
рада молодих вчених
ВНТУ
РМЕУ
Рада молодих енергетиків України
РМО
рада міністрів оборони
наприклад: РМО ПСЄ
дам

Введіть слово: