Тлумачення слова: гн

гн


гн

Точний збіг:
ГН
гігієнічні нормативи
Часткові збіги:
АГНКС
автомобільна газонаповнювальна компресорна станція
АГН України
АГН
Академія гірничних наук України
ГГН
гострий гломерулонефрит
мед.
ГНД
галузевий нормативний документ
ГНДЛ
галузева науково-дослідна лабораторія
ГНН
гостра ниркова недостатність
ГНП
газонаповнювальний пункт
ГНПП
груповий наряд на постачання продукції
ГНПФ
газонафтопромисловий факультет
наприклад: ГНПФ ІФНТУНГ
ГНС
газонаповнювальна станція
ГНСС
глобальна навігаційна супутникова система
ЗКГНГ
ЗКНГ
загальний класифікатор галузей народного господарства
загальна класифікація галузей народного господарства
наприклад: код ЗКГНГ
ЗКГНГУ
загальний класифікатор галузей народного господарства України
метеопрогноз
метеорологічний прогноз
МСГН
Міжнародний союз геологічних наук
ПГНК
Полтавська газонафтова компанія
СП ПГНК
спільне українсько-британське підприємство
СГН
сімейні групові наради
ХГН
хронічний гломерулонефрит
мед.
ШГН
штанговий глибинний насос
гн

Введіть слово: