Тлумачення слова: глава

глава


глава

Збіг у тлумаченні:
гл.
глава


I -и́, ч. і ж., чого.
Той, хто стоїть на чолі кого-, чого-небудь.
••
Глава́ викона́вчої вла́ди — вищий керівник органів державного управління на загальнонаціональному чи регіональному рівні.
••
Глава́ держа́ви — вища посадова особа, яка вважається верховним представником держави і зазвичай є носієм виконавчої влади.
••
Глава́ у́ряду — керівник вищого колегіального органу виконавчої влади в державі.
II -и́, ж.
Розділ книги, статті, що позначається нумерацією або окремим заголовком.
глава

Введіть слово: