Тлумачення слова: виплата

виплата


виплата

Збіги в тлумаченнях:
ПВ
пенсійна виплата
соцвиплата
соціальна виплата


-и, ж.
Дія за знач. виплачувати і виплатити.
••
Безакце́пна ви́плата — оплата розрахункових документів із рахунків платників у банку незалежно від їх згоди.
••
Ліцензі́йна ви́плата — винагорода продавцю за надання права покупцю на використання предмета ліцензійної угоди.
••
Неторгове́льна ви́плата — міжнародні розрахунки з неторговельних операцій.
••
Пауша́льна ви́плата — певна, твердо зафіксована в угоді сума ліцензійної винагороди.
••
Ви́плата пла́нова — форма безготівкових розрахунків, що використовується в систематичних та відносно рівномірних поставках товарів.
••
Порто́ва ви́плата — платежі, що їх стягують в портах із суден та вантажів.
••
Ре́нтна ви́плата — форма вилучення в державний бюджет частини прибутку підприємств, що не залежить від їх діяльності.
••
Трансфе́рні ви́плати — виплати з державного бюджету: субсидії підприємцям, виплата відсотків з державного боргу населенню на соціальні потреби.
виплата

Введіть слово: