Тлумачення слова: весняного

весняного


весняного



весняний - прикметник
відмінокчол. ріджін. рідсер. рідмножина
називнийвеснянийвеснянавесняневесняні
родовийвесняноговесняноївесняноговесняних
давальнийвесняномувеснянійвесняномувесняним
знахіднийвесняний, весняноговеснянувесняневесняні, весняних
оруднийвеснянимвесняноювеснянимвесняними
місцевийвесняному, веснянімвеснянійвесняному, веснянімвесняних
весняного

Введіть слово: