Тлумачення слова: Еманація

Еманація


Еманація-ї, ж., книжн.
1) філос. Термін, який означав сходження нижчих форм буття з єдиного універсального непорушного начала.
2) тільки одн. Витікання, випромінювання, виділення чого-небудь звідкись.
3) Те, що витікає, випромінюється, виділяється звідкись.
4) хім. Радіоактивний хімічний елемент восьмої групи періодичної системи Д. І. Менделєєва; Радон.
Еманація

Введіть слово: