Тлумачення слова: шкода

шкода


шкодаI шк`ода
-и, ж.
1) Матеріальні втрати; збитки. || Людські жертви; втрата когось. || Збитки, втрати, неприємності тощо, що є наслідком яких-небудь дій, учинків.
••
Матеріа́льна шко́да — майнові та/чи грошові збитки, спричинені юридичній або фізичній особі.
••
Мора́льна шко́да — страждання, заподіяні фізичній особі внаслідок фізичного або психічного впливу, що спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, ін. негативні наслідки морального характеру.
|| розм. Щось зіпсоване, ушкоджене, знівечене. || рідко. Те саме, що біда́1 1. || перев. з прикм. у, до. Посіви, трави і т. ін., що їх знищують тварини, завдаючи збитків кому-небудь.
2) розм. Те саме, що пустун.
3) розм. Те саме, що вина 1).
II шк`од`а
присудк. сл.
1) кого, чого, без додатка і з інфін. Про жалість (у 1 знач.), співчуття до кого-, чого-небудь; жаль.
2) чого, без додатка, з інфін. і зі спол. що. Про почуття прикрості з приводу втрати чого-небудь.
3) чого і з інфін. Про небажання витрачати, віддавати що-небудь, позбуватися чогось.
4) тільки шко́да, розм. Марно, даремно.
шкода

Введіть слово: