Тлумачення слова: контроль

контроль


контроль

Частковий збіг:
фінконтроль
фінансовий контроль
Збіги в тлумаченнях:
АЗКТЛ
акт про зняття контрольних і грошових лічильників
АКПЗП
акт контрольний (вибірковий) перевірки якості забитої птиці
АКПТ
акт контрольної перевірки товарів
АКПТ
акт контрольної перевірки товарів
АКПЯ
акт контрольний (вибірковий) перевірки яєц
АКПІЦ
акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей
АКРБ
автоматичний контроль радіаційної безпеки
ВСК
вихрострумовий контроль
ГК
«Громадський контроль»
ВГО
ГКДС
Госпрозрахункова контрольно-диспетчерська служба
КГО
ГКРУ МО України
Головне контрольно-ревізійне управління Міністерства оборони України
ГКФУ
Головне контрольно-фінансове управління
ГКЧ
групова контрольна частота
ГоловКРУ України
Головне контрольно-ревізійне управління України
ДАБК
державний архітектурно-будівельний контроль
наприклад: у назві експертної групи «Експертиза і ДАБК»
ДВСКН
державний ветеринарно-санітарного контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті
наприклад: служба ДВСКН
ДКРС
Державна контрольно-ревізійна служба
ДНДКІВПіКД
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок
ДНКІБШМ
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів


-ю, ч.
1) Перевірка відповідності контрольованого об'єкта встановленим вимогам.
••
Документа́льний контро́ль — контроль, що проводиться на основі вивчення, аналізу документів.
••
Параметри́чний контро́ль — перевірка відповідності параметрів об'єкта, процесу встановленим нормам.
2) Перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимсь, чимось.
••
Ба́нківський контро́ль — а) контроль банку за цільовим використанням виданих кредитів або за витрачанням коштів неплатоспроможного боржника до визнання його банкрутом; б) контроль з боку центрального банку за діяльністю комерційних банків.
••
Валю́тний контро́ль — державне регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її обмінного курсу відносно інших валют.
••
Внутрішньоба́нківський контро́ль — система забезпечення правильності здійснення операцій в установах банку.
3) Установа чи організація, що здійснює нагляд за ким-, чим-небудь або перевіряє його.
4) збірн. Контролери.
••
Наро́дний контро́ль — громадська контролююча організація.
контроль

Введіть слово: