Тлумачення слова: відомість

відомість


відомість

Збіги в тлумаченнях:
ВВ
вагова відомість
ВВС
відомість на видавання санспецодягу
ВГО
відомість на видавання грошей
ВМПУ
[відомість] видавання матеріалів на потреби установи
КВ
комплектувальна відомість
НВ
накопичувальна відомість
ПВ
платіжна відомість
ПВ
провізна відомість
РПВ
розрахунково-платіжна відомість


I від`омість
II в`ідомість
-мості, ж.
Документ, зазвичай для одержання чогось (грошей, матеріалів і т. ін.) Розписатись у відомості.
••
Бала́нсова ві́домість — фінансовий документ, в якому відображено активи, пасиви та вартість капіталу підприємства.
••
Дефе́ктна ві́домість — документ, який складено на основі контролю якості речей, товарів і який містить перелік наявних в них дефектів.
••
Переда́точна ві́домість — документ, який містить детальні відомості про склад майна, цінностей, що передаються.
••
Платі́жна ві́домість — бухгалтерський документ, за яким виплачується заробітна платня, а також здійснюються інші грошові виплати.
відомість

Введіть слово: